Zobrazujú sa: 11 - 20 z 27 VÝSLEDKOV
Nástenka Nezaradené

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov   Výbor stanovil poplatky za palivové drevo na rok 2020 takto:   pre členov urbáru 22 EUR  za kubík; pre nečlenov urbáru, alebo nad limit nároku z podielu v urbáre 32 EUR za kubík; pre samovýrobu dreva členmi UPS 5 EUR za kubík, nad limit z podielu v urbáre 18 EUR za kubík; pre …

Nástenka Nezaradené

Koronavírus na Slovensku

Prevencia V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska. Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia: Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak …

Nástenka

VIANOCE a ich história

Vianoce a história, Ozdobený stromček pochádza z Nemecka História vianočného stromčeka, obľúbeného na celom svete, sa začala písať v nemeckom protestantskom prostredí. Prvá písomná zmienka o stavaní ozdobeného stromčeka pochádza z roku 1507 od kazateľa Geislera z Alsaska. Johann Wolfgang Goethe opisuje stromček u strýka v roku 1765. V roku 1815 sa spomína prvý stromček v Gdaňsku, v roku 1817 vo Viedni, v roku 1819 v Budíne, v roku 1837 v Paríži, v roku 1828 vo …

Nástenka

Umrel náš rodák Ján Bosák

JÁN BOSÁK Nar. 28. 7. 1939, Lišov, okr. Krupina. Študoval v r. 1958 – 1963 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1974 CSc., 1980 PhDr., 1993 doc. V r. 1964 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký …