Zobrazujú sa: 11 - 20 z 24 VÝSLEDKOV
Nástenka

Umrel náš rodák Ján Bosák

JÁN BOSÁK Nar. 28. 7. 1939, Lišov, okr. Krupina. Študoval v r. 1958 – 1963 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1974 CSc., 1980 PhDr., 1993 doc. V r. 1964 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký …