Vykopávky

Vykopávky v časti Siebrnica (Striebornica)

Spálené kostičky boli po kremácii vyzbierané a uložené do popolnice, ktoráĽud lužickej kultúry spaľoval mŕtvych na samostatnom žiarovisku mimo hrobov.

mávala v dne otvor „pre dušu“.

Zdroj: Kniha Hont

 

Vykopávkaky nájdene členmi Archeologického ústavu SAV vysunuté pracovisko Zvolen

v roku 2008 na lokalite Siebrnica.