O obci

Komunálne voľby 2018

 • Samosprávny kraj: Banskobystrický
 •  
 • Okres: Krupina
 • Región: Hontianka
 • IČO: 320099
 • Počet obyvateľov: 259
 • Rozloha: 1939 ha
 • Prvá písomná zmienka: v roku 1235

 • Zloženie obyvateľstva k 1.1.2009
 • spolu obyvateľov – 259
 • z toho ženy – 133
 • z toho muži – 126 
 • deti do 18 r. – 61
 • produktívny vek ženy – 58
 • produktívny vek muži – 75
 • poproduktívny vek ženy – 49
 • poproduktívny vek muži – 16

Poloha našej obce