Zobrazujú sa: 1 - 6 z 6 VÝSLEDKOV
Nástenka Nezaradené

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov Výbor stanovil poplatky za palivové drevo na rok 2021 takto: – pre členov urbáru 22 EUR za kubík; – pre nečlenov urbáru, alebo nad limit nároku z podielu v urbáre 32 EUR za kubík; – pre samovýrobu dreva členmi UPS 5 EUR za kubík, nad limit z podielu v urbáre …

Nástenka Nezaradené

Veľká noc

Veľkonočné sviatky majú najmä kresťanský rozmer, ale tomto období sa realizujú aj iné tradičné aktivity, ktoré majú ešte predkresťanský pôvod. Ide o tradície súvisiace s odchodom zimy a s vítaním jari,   Kvetná nedeľa Veľkonočný týždeň, sa začína Kvetnou nedeľou. Tento deň je príchod Ježiša Krista do Jeruzalemu. Ľud vítal Ježiša kvetmi preto kvetná nedeľa. …

Nástenka Nezaradené

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov

OZNAM Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lišov   Výbor stanovil poplatky za palivové drevo na rok 2020 takto:   pre členov urbáru 22 EUR  za kubík; pre nečlenov urbáru, alebo nad limit nároku z podielu v urbáre 32 EUR za kubík; pre samovýrobu dreva členmi UPS 5 EUR za kubík, nad limit z podielu v urbáre 18 EUR za kubík; pre …

Nástenka Nezaradené

Koronavírus na Slovensku

Prevencia V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska. Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia: Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak …