Cirkev

Počiatky evanjelického zboru

1590 – 2007 

Reformácia  v Uhorsku zasiahla hlavne študentov študujúcich v zahraničí, ale i samotných kazateľov ktorí si prinášajú knihy ako i nové pohľady na samotnú duchovnú činnosť. Okrem toho i niektoré rody prechádzajú na protestantskú vieru  a podľa zvyku akého vierovyznania je pán takého musí byť i jeho poddaný. Keďže pozemky na Lišove vlastnili rody Pálfyovcov, Hellenbachovcov a Žembéryovcov pravdepodobne sa reformácia rozšírila na Lišove i vďaka nim. Okrem toho niekoľko km na SV sa nachádzali banské mestá ktoré sa už roku 1558  hlásili k protestantskému vyznaniu. (nakoľko väčšina obyvateľov miest bola prevažne nemeckého pôvodu). Evanjelický kostol bol postavený roku 1590 a služby božie sa odbavovali v reformačnom duchu. Historik J. Schmidt uvádza vo svojom diele, že obec Lišov patrí k najstarším cirkvám v Honte. 

V kanonickej vizitácii z roku 1647 konanej superintendentom Jurajom Lánim sa uvádza, že starší Cyrkvi Líšovské sa osvedčili, že sa pamätajú na stavbu chrámu, ktorá sa konala roku páne 1590. Stavba to bola jednoduchá a skromná Chrám meral 7 siah do dĺžky a 3 siahy do šírky. Okienka boli len malé, uzučké. Kostol bol bez veže s hlavným vchodom od západu od potoka, vedľajší na bočnej južnej strane, ktorý je tam dodnes s pôvodným gotickým lomeným portálom.  Okolo kostola bol cintorín , ohradený kamenným múrikom. Pôvodný charakter kostola bol do roku 1776, kedy bol generálne zrekonštruovaný. 

Zemepáni sa postarali aj o jeho materiálnu údržbu. Pre kostol vydali poldvorie, t.j. polsedzenie teda asi 12 jutár, z toho 10 jutár oráčiny. Cirkev pôdu neobrábala ale ju dávala do prenájmu a občania dávali cirkvi z úrody desiatok na údržbu kostola. 

Po žilinskej synode r. 1610 sa zriadil aj veľkohonstký seniorát. Tam bola zaradená i lišovská cirkev. Prvá vizitácia superintendenta brezianského Samuela Melíka uvádza že navštívil lišovskú cirkev 11. marca 1613. Žiaľ zápisnica už neexistuje. 

Najväčšie prestavby chrámu boli nasledovné: 

 • 1671 došlo k prvej obnove kostola, kedy boli urobené nové lavice a doštená povala.
 • 1776 došlo k ďalšej čiastočnej obnove kostola
 • 1856 bol kostol zväčšený
 • 1869 bola postavená nová veža a 2 vežičky na prednej fasáde kostola
 • 1871 bola prevedená opätovná obnova kostola
 • 1934 boli vyhotovené nové lavice, dláždenie cementovými dlaždicami, vymenená podlaha pod lavicami, vybielený kostol, prevedené maľovanie kostola, oprava chórov, pristavená sakristia na východnej strane.

* prvý organ sa datuje podľa zápisov do roku 1745. Tento organ bol roku 1871 obnovený a terajší organ pochádza z roku 1922. 

Zoznam evanjelických farárov v obci Lišov: 

 • 1626 – Ján Petrovický
 • 1630 – Ondrej Ratarides
 • 1646 – Daniel Petrovický
 • 1656 – Juraj Bolemany
 • 1667 – Daniel Černák
 • 1700 – Ondrej Fabricius
 • 1702 – Martin Valentini
 • 1706 – Eliáš Veigl (konsenior umrel na Lišove)
 • 1749 – Ján Sikray
 • 1751 – Juraj Jamreiška
 • 1752 – Samuel Rafarides (umrel na Lišove)
 • 1778 – Štefan Baliga
 • 1784 – Pavel Tersovic
 • 1786 – Martin Bobor (dekan)
 • 1794 – Matej Abaffy (dekan)
 • 1821 – Pavel Blaškovic
 • 1849 – Juraj Šmidt
 • 1855 – Samuel Kramár (narodila sa na Lišove, senior)
 • 1886 – Samuel Kramár (zomrel r. 1927)
 • 1928 – Ján Čierny       
 • 1935 – Ondrej Mihál
 • 1951 – Pavel Radváni
 • 1966 – Alexander Barica   
 • 1997 – Emília Kiššová (prišla z Bratislavy)
 • 1997 – Eva Oslíková (odišla 1.9.2000 do Bratislavy)
 • 2000 – Mgr. Šoltés Vladimír (umiera 19.2.2000 a pochovaný bol 22.2.2000 v  H.Moravciach)
 • 2006 – Mgr. Cingeľ Radoslav