Firmy v obci

Stavebná spoločnosť - VALIDUS, s.r.o.č.d. 76 Lišov
962 71 Dudince
IČO: 44 515 880 , DIČ: 282 000 1250
+421 904 111 165
+421 905 230 997
validus@validus.sk
www.validus.sk