Urbárske pozemkové spoločenstvo Lišov

č.d.: 42

962 71 Lišov

IČO: 45019533

 

Výbor:

Predseda: Ľuboš Ľupták

Tajomník: Miloš Zachar

Pokladník: Andrej Jankuliak

Člen: Ján Jakuš

Člen: Martin Hámorský 

Člen: Ján Slanina

Člen: Slavomír Slanina

 

Dozorná rada:

Predseda: Zdenko Uhrin

Člen: Marián Školník

Člen: Vladimír Pivarč

 

Odborný lesný hospodár:

SH