Niečo málo o nás a našej histórii

Poľovnícke združenie pri PD Hontianske Moravce
je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľovníctvo.
Združenie je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a bolo založené v roku v roku 1951 – zlúčením revírov Hontianske Moravce a Lišov pod názvom Poľovnícke združenie Tlstý vrch.
V súčasnosti má 40 členov.

Úlohou PZ je v revíri zabezpečovať chov, ochranu a lov zveri, starať sa o životné prostredie zveri a viesť svojich členov k ochrane prírody, sebadisciplíne a dobrým vzťahom v kolektíve poľovníkov.

Sídlo a kontakt

 

Poľovnícke združenie pri PD Hontianske Moravce,
Hontianske Moravce
IČO: 31921256
DIČ: 2021149328

Tel: +421905785679
Mail: pzhm@lisov.sk

Región pôsobnosti

HONT
Obvodný lesný úrad, Veľký Krtíš