Vítame Vás na webovej stránke obce Lišov.

Sme malá dedinka rozprestierajúca sa na najjužnejších výbežkoch Štiavnických vrchov. Obec patrí medzi typicky hontianske, dodnes sa tu zachovalo množstvo zvykov a tradícií. Je tu obľúbené pestovanie viniča a výroba vína. Môžete sa tu oboznámiť s historickými pamiatkami, stretnúť zaujímavých ľudí a spoznať veľa ďalších zaujímavostí a možno aj svetových unikátov. Prvá písomna zbierka o obci je z roku 1235. Dúfame, že neostanete len na tejto webovej stránke a  prídete aj osobne do našej obce, kam Vás srdečne pozývame.

Navigačné súradnice                     MAPA:        Nadmorská výška

48° 13' 36" N   18° 51' 54" E          TU                    184 m

 

Oznamy:

 

  Motto mesiaca: 

"Ľudia nemôžu posúdiť, čo je spravodlivé a čo nespravodlivé. Ľudia blúdili a večne blúdiť budú, najviac však v tom, čo považujú za spravodlivé a nespravodlivé. Spravodlivé je to, čo nepôsobí ZLO druhému človeku." Tolstoj

_____________________________________________________________________________

Správne konanie

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10249/2014/30

Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks topole, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 347, 508/2 registra C KN v k. ú. Súdovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Otvorená krásna letná galeria Fera Liptáka - všetci ste pozvaní 

http://www.lisov.sk/static.php?sk/umenie/letna-galeria-fera-liptaka

________________________________________________________________________________________

Posledné zmeny na stránke.

Staršie...© 2007 E-mail prístupov 886990