Výstava Fera Liptáka a jeho hostí 2011

Vystava Fera Liptaka a Juraja Cuteka 2009
18. januára 2018
Letná Galeria Fera Liptáka
18. januára 2018
Výstava Fera Liptáka a jeho hostí Jonáša Liptáka, Mateja Liptáka a Sebastiana Šulíka dopadla nad očakavnie, počasie super, koláče super, hudba super a ľudia tiež super.


Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa na organizácii tejto výstavy podieľali, ale najme.
- Ferovi Liptákovi a celej jeho rodine.
- dobrovoľníkom z ReaTea
- Obecnému úradu Lišov
- Občianskemu združeniu Lišovan
- Lišovská krčma – za kofolu
"