Fero Liptak – Chalupár Lišovský

Fero na olympiade Vancouver 2010
18. januára 2018
Betlehem vianoce 2012
18. januára 2018
František Lipták sa narodil roku 1962 v Poprade. Vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach, odbor grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Čechách a v Poľsku. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro Tatro.Za posledných 15 rokov vytvoril okolo 90 inscenácií. Mnohé z nich boli ocenené na domácich aj zahraničných festivaloch. Od roku 1991 sa venuje najmä filmu. Ako architekt a výtvarník spolupracoval na profilových slovenských filmoch deväťdesiatych rokov. František Lipták sa venuje maľbe a ilustrácii. Doteraz mal dvanásť samostatných a mnoho kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. "