Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


 Chochláč severský na Lišovských lipách - január 2013

 http://www.lisov.sk/content/static/sk/zaujimavosti/fauna/vtaky/vtaky-na-lisove.jpg

foto: Lenka Ľuptáková

Chochláč severský - zimný hosť zo severu


Chochláč severský je operenec, ktorému budú venované nasledujúce riadky, je medzi ornitológmi nazývaný Bombycilla garrulus.

Chochláč severský (Bombycilla garrulus )s nápadným veľkým chocholom
Chochláč severský (Bombycilla garrulus)
s nápadným veľkým chocholom
foto: Ing. Vladimír Boža

Zaraďujú ho do radu vrabcotvaré - spevavce (Passeriformes), do čeľade čeľade chochláčovité ( Bombycillidae). Hniezdi na severe Škandinávie a vo východnej Európe v ihličnatých a brezových lesoch. Samica znáša 5 - 6 bielych alebo zelenkastých škvrnitých vajec, na ktorých sedí 12 - 14 dní. Živí sa prevažne dužinou bobuľovitých plodov, ale v lete žerie i hmyz.

Chochláč severský k nám prilieta koncom jesene za potravou vo veľkých kŕdľoch skladajúcich sa z niekoľkých desiatok jedincov. Nebýva to však pravidelne každý rok. Ide o zvláštny typ migrácie - tzv. inváziu. V extrémne veľkých skupinách sa k nám tieto operence sťahujú zvyčajne každé štyri roky. Predpokladá sa, že je to v období, keď rodičia vychovávajú mimoriadne početnú skupinu mláďat, ktorú už na svojom vlastnom území nedokážu uživiť.

Identifikovať tento druh vtáka nie je zložité. Tvarom tela a spôsobom letu pripomína škorca, hlasom - cvrlikaním vzdialene lúčneho koníka, známeho zástupcu hmyzu. Najnápadnejším vonkajším znakom však je veľký chochol, podľa ktorého dostal aj rodové meno - chochláč. V zafarbení samcov sa kombinuje kakaovohnedá farba s čiernou, koniec chvosta je žltý. Na krídlach si môžeme všimnúť žltú, červenú a bielu kresbu. Samica a mláďatá sú menej pestré.

Vidieť Chochláča severského môžeme od konca novembra do začiatku apríla v korunách stromov pri pochutnávaní si na dužinatých plodoch (napr. jarabiny vtáčej), o ktoré sa často delí so skupinou drozdov.

Chochláč severský (Bombycilla garrulus) sa o potravu - plody jarabiny vtáčej delí s drozdami
Chochláč severský (Bombycilla garrulus) sa o potravu
- plody jarabiny vtáčej delí s drozdami
foto: Ing. Vladimír Boža

Pozorovateľom sa odporúča vziať na vedomie, že konzumovaná potrava prechádza tráviacou sústavou tohto vtáka veľmi rýchlo a podľa tejto skutočnosti by sa mali aj zariadiť - nestáť priamo pod korunami stromov (pravda, pokiaľ ich cieľom nie je vyslovene skúmanie nestrávených zvyškov, ktoré sú vylučované v kombinácii s močom v kašovitej forme...).

Chochláč severský podľa najnovšej legislatívy tento operenec patrí k chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 165, 97 €. Jeho pozorovanie je nielen odmenou za trpezlivosť pre prírodovedcov, ale i priam umeleckým zážitkom pre ostatných obdivovateľov.

 © 2007 E-mail prístupov 2491502