Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


Slavka a Fero ziskali cenu " Najkrajsie knihy SLOVENSKA 2007"

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

Invitation to the exhibition The Most Beautiful Books of Slovakia 2007

Súťaž s názvom Najkrajšie knihy má svoje korene už v roku 1965. Vtedy sa zrodila myšlienka, že takéto podujatie môže podnietiť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvalitu polygrafického spracovania kníh.

"Potešiteľným faktom je skutočnosť, že v celej súťažnej kolekcii sa nevyskytla ani jedna kniha, ktorá by bola takpovediac zmetená zo stola. To svedčí o trende postupného zvyšovania úrovne knižnej produkcie u nás," povedal na margo ročníka 2007 predseda súťažnej poroty, výtvarník Ľuboslav Paľo.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách a podľa Paľa bola celá kolekcia pomerne vyrovnaná, osobne mu však chýbalo viac kníh, ktoré sa snažili odlišovať od ostatných. "Viac kreativity, inovácie, hľadačstva. Schopných tvorcov na to určite máme. Chápem aj vydavateľov. Výroba kníh nie je lacným špásom. Ale pri väčšej odvahe by možno sami boli veľmi prekvapení výsledkom," povedal Paľo.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Porota vybrala 19 najkrajších a udelila 8 prestížnych ocenení. "Nebolo to ľahké rozhodovanie a nie vždy sme sa vedeli dohodnúť na tej istej knihe. Myslím si, že konečné rozhodnutie poroty prinieslo objektívne výsledky a potvrdil vysokú úroveň slovenskej knihy," charakterizoval súťaž predseda poroty.

Najkrajšie knihy, ktoré vyšli na Slovensku v roku 2007, si možno prezrieť aj na rovnomennej výstave v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiane, na Panskej ulici v Bratislave. Výstava trvá od 22.4. do 22.6. 2008.

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007

The Most Beautiful Books of Slovakia 2007

kategoria

c) Literatúra pre deti a mládež

Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!
Ilustr. Zuzana Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin, tlač. Alfaprint, s.r.o., Martin
Tomáš Janovic: Drevený tato
Ilustr. Martina Matlovičová, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín (ČR)
Slavka Liptáková: Chlapec bez mena
Ilustr. Fero Lipták, graf. úprava Ondrej Zvalo, vyd. Slavka Liptáková, Bratislava, tlač. Typoset print, s.r.o., Bratislava
Boris Droppa: Sovie múdroslovie
Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Daxe, spol. s r.o., Bratislava, tlač.Polygraf print, s.r.o., Prešov

zdroj:www.panorama.sk© 2007 E-mail prístupov 1394927