Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


 

Spevácka skupina Lišovianka

Spev bol od pradávna doménou žijúcich občanov v Lišove.

Lišovský sedliacky mužský spevokol založil v obci v roku 1942 lišovský rodák Juraj Červenák, učiteľ. Spevokol mal 52 členov.

Spevácka skupina Lišovianka bola založená v roku 1978. Vedúcou a zakladateľkou  bola Margita Paulínyová, riaditeľka ZDŠ v Lišove. V skupine začínalo spievať 15  žien. Po krátkom čase ich zostalo 11.

Členkami speváckej skupiny Lišovianka boli:

Margita Paulínyová, vedúca

Zuzana  Hámorská, kronikárka

Emília Slaninová, pokladníčka

Anna Ľuptáková, hovorené slovo

Zuzana Dvorská

Emília Kyseľová

Zuzana Kučerová

Mária Jančaťová

Zuzana Čížiková-Lauková

Viera Kalinová

Svojim spevom sprístupňovali krásu ľudových piesní, najmä lišovských.

Spevácka skupina Lišovianka prvýkrát vystupovala na oslavách 30.výročia Víťazného februára. Neskôr sa už žiadne oslavy v obci  bez vystúpenia speváckej skupiny neuskutočnili. Svojim programom spestrovala aj akcie ZPOZu.

V roku 1980 s pásmom piesní a hovoreného slova „Každý deň stretnúť človeka ......“  sa prezentovala  v DD v Teranoch. Srdečné a priateľské privítanie starenkami a starčekmi, ich rozžiarené, ale aj dojaté pohľady boli najkrajšou odmenou.

V roku 1981 sa konali voľby do MNV. Predvolebné zhromaždenia spestrila programom v Lišove a v Súdovciach.  V tom istom roku na pozvanie ČsŠK prispela k šíreniu ľudových piesní v širšom okolí vystúpením v Liečebnom dome Rubín v Dudinciach.

V roku 1982 medzi členky speváckej skupiny zavítala Ľuba Baková – Paulovičová, redaktorka.

Spomínala, ako pred 25 rokmi v Lišove pre československý rozhlas nakrúcala lišovské piesne. V tom istom roku lišovianka vystupovala v obci Šudince na posedení s dôchodcami.

Začalo sa s nácvikom piesní s tématikou „ Krštenie“ Na návštevu medzi speváčky zavítal Ing. Viliam Grusko – režisér folklórnych slávností pod Poľanou a manželia Urbanovci, ktorí boli členmi prípravných slávností  v Detve.

10. až 12. júla sa Spevácka skupina Lišovianka zúčastnila X. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Vystupovala v programe Hont a Novohrad v nasledovných obrazoch:

-          Rodové zvyky a obyčaje

-          Obliekanie nevesty

-          Krštenie

-          Fašiankgy

-          Na muzikách / kde sme zatancovali kozipoľku/

Spevom a tancom Lišovianku doprevádzala pečenická dychovka.

13. júla slovenská televízia natáčala rodové zvyky. Spevácka skupina sa zúčastnila nakrúcania predvádzania neviest, kmotry na krštenie a na muzike.

V roku 1994 z príležitosti 750 rokov obnovenia mestských výsad mesta Krupiny bola otvorená v Múzeu A.B. Sládkoviča pod názvom „Lišov kroje a ľudové doplnky“  výstava. Spevácka skupina „Lišovianka“ vystupovala so svojim programom za účasti vládnych činiteľov – Ministra kultúty Ľuba Romana , predsedu vlády Jozefa Moravčíka a iných štátnych a miestnych funkcionárov.

V roku 1995 z príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lišov sa konala v obci Lišovská paráda na ktorú boli pozvaní aj lišovský rodáci. Spevácka skupina Lišovianka spestrila podujatie kultúrnym program. 

Okrem už uvedeného vystupovala v obciach Hontianske Tesáre, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Dobrá Niva a v Hrušove na Hrušovskej paráde.

Spevácka skupina „Lišovianka“ pre nízky počet členiek učinkuje už len príležitostne na domácich podujatiach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2007 E-mail prístupov 2491507